Imtihonlar jadvali

Янгибозор тумани 15-сонли умумий  ўрта  таьлим  мактаби  бЎйича

 

БУЙРУК

2018  йил  18- апрел              №  ____                                                      Янгибозор  шаҳарчаси

 

Ўзбекистон Республикасининг “ Таълим тўғрисида”ги қонуни

Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15-мартдаги  140-сон “

“Умумий  ўрта таълим тўғрисидаги   низомни тасдиқлаш

ҳақида”ги   қарори ижросини таъминлаш,умумтаълим

муассасаларида  2017-2018 ўқув йилини якунлаш ,ўқувчиларнинг

эгаллаган билим ,кўникма ва малакаларини  босқичли ва якуний

назорат имтиҳонларидан    ўтказиш мақсадида  2018 йил  25-февралда

Халқ таълими вазирлигининг  “ Умумий ўрта таълим муассасаларида

ўқувчиларнинг  босқичли   ва якуний назорат имтихонларини ташкил.

этиш ва ўтказиш  тўғрисида” ги  буйруғи  ижроси тўғрисида

                Ўзбекистон Республикасининг “ Таълим тўғрисида”ги қонуни  Вазирлар               Маҳкамасининг 2017 йил 15-мартдаги  140-сон  “Умумий  ўрта таълим тўғрисидаги   низомни тасдиқлаш  Ҳақида”ги   қарори ижросини таъминлаш,умумтаълим  Муассасаларида  2017-2018 ўқув йилини якунлаш ,ўқувчиларнинг  Эгаллаган билим ,кўникма ва малакаларини  босқичли ва якуний  назорат имтиҳонларидан    ўтказиш мақсадида  2018 йил  25-февралда   Халқ таълими вазирлигининг  “ Умумий ўрта таълим муассасаларида   ўқувчиларнинг  босқичли   ва якуний назорат имтихонларини ташкил  этиш ва ўтказиш  тўғрисида” ги  буйруғи  ижросини бажариш мақсадида

                                          БУЮРАМАН

1.Халк таьлими вазирлигининг 2 0 1 7  йил  15- мартдаги  140- сон  “ Умумий ўрта таьлим муассасаларида ўкувчиларнинг боскичли ва якуний назорат имтихонларини ташкил этиш ва ўтказиш тугрисидаги қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2018 йил 25-февралдаги буйруғи   рахбарлик ва ижро учун кабул килинсин.

2.Мактаб  ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари   Д.Исамуратовага:

-мактабда ўкувчиларнинг билим, малака ва кўникмаларини синовдан ўтказиш учун                                5-8 синф  ва 10-синфларда  оғзаки , ёзма  имтиҳон ёки тест синовлари шаклида боскичли назорат , 9-синфда   давлат аттестацияси  шаклида якуний  назорат имтихонларини ташкил этиш ;

— мактаб 9-синф ўқувчиларининг якуний назорат имтихонлари  2018  йил  16 июнгача амалга ошириш , зарур бўлганда имтихонларни якшанба куни хам ўтказиш назарда тутилиши ;

-мактабда 9-синф ўқувчиларининг якуний назорат имтихонлари халк таьлими вазирлигининг 2008 йил 4 мартдаги 56-сонли буйруғи билан тасдикланган “Умумий  ўрта таълим  олучиларнинг якуний давлат аттестацияси  тўғрисидаги низом “га  мувофик амалга ошириш;

-9-синф ўқувчилари учун жисмоний тарбия фанидан якуний назорат имтиҳонлари 2018 йил 1-8 май кунлари малакали тиббиёт ходимларининг назорати остида ўтказилиши қатъий белгиланган асосда ўтказиш ;

-мактаб ўқувчиларнинг боскичли назорат имтиҳонларини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом 1-иловага,боскичли ва якуний назорат имтихонлари ўтказиладиган фанларнинг рўйхати ва имтиҳон ўтказиш шакллари 2-иловага мувофиқ шакллари асосида кўрилсин ;

-мактабнинг 9-а б-синф ўқувчилари учун жисмоний тарбия фанидан назорат имтиҳонлари 2018  йил  4-5  май кунлари мактаб ҳамшираси Матюсупова Сайёра назорати остида ўтказиш;

-якуний ва босқичли назорат имтиҳон материаллари вазирликнинг расмий веб-сайти ва ахборот таьлим порталига жойлаштирилган имтиҳон материаллари  мактаб учун олинганлиги маьлумот учун кабул килинсин;

3.Мактаб директори Р.Базарбоевага:

Ўзбекистон  Республикаси Халк таьлими вазирлигининг 2008 йил 4-мартдаги                   56-сонли буйруғи билан тасдикланган , мактабда таьлим олувчиларнинг якуний давлат аттестацияси тўғрисидаги низомнинг мазмун-мохиятини  мактаб  ўқитувчилари ва ўқувчилари ҳамда ота — оналар жамоалари ўртасида ўрганишни ташқил қилиш.

-босқичли ва якуний назорат имтиҳонларининг натижалари , уларни ўтказиш  юзасидан  таклиф ва мулоҳазаларни умумлаштириб , 2018  йилнинг 18- июнига қадар мактаб ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари    Д.Исамуратова томонидан мудир   ўринбосари А.Қурбановга тақдим  қилиш  вазифаси  топширилсин.

 

4.Ушбу буйрукнинг бажарилишини назорат килишни ўз зиммамга оламан.

 

Мактаб  директори :                                        Р.Базарбаева.

 

 

                                                                        Халқ  таълими вазирининг

                              2018  йил         25- февралдаги  51-  сонли  буйруғига 2-илова

Босқичли  ва якуний  назорат имтиҳонлари  ўтказиладиган  фанларнинг рўйхати ва  имтиҳон  ўтказиш  шакллари  

                                       Б о с қ и ч л и   н а з о р а т
  Ф а н н и н г    н о м и Имтиҳон  ўтказиш шакли
                                        5 – с и н ф
1 Математика  * Ёзма
2 Рус тили Оғзаки
3 Адабиёт Оғзаки
                                       6- с и н ф
1 Чет тили  * Оғзаки
2 Тарих Оғзаки
3 Ботаника Оғзаки
                                        7-  с и  н ф       
1 Она тили ва адабиёт * Ёзма ( диктант )
2 Ўзбек  тили  ( рус тили ) Оғзаки
3 Физика Оғзаки
4 Информатика ва ахборот технологиялари Ёзма
                                       8- с  и н ф
1 Ч е т  т и л и  * Оғзаки
2 География Оғзаки ( харита  билан ишлаш  )
3 Давлат ва хуқуқ асослари оғзаки
4 Биология оғзаки
                                       10- с  и н ф
1 Тарих  * Оғзаки ( харита билан ишлаш орқали )
2 Информатика ва ахборот технологиялари Ёзма
3 Биология оғзаки
                                      Я К У Н И Й    Н А З О Р А Т
                                       9 – с и н ф
1 Она тили ва адабиёт ** Ёзма ( баён )
2 Математика  ** Ёзма
3 Физика * Оғзаки (лаборатория ишлари билан )
4 Тарих * Оғзаки (харита билан ишлаш орқали)
5 Кимё * Ёзма
6 Чет тили * Оғзаки
7 Жисмоний тарбия ** Назарий ва амалий

Изоҳ : босқичли назорат иккита ўқув фанидан ўтказилади.

* Мазкур фандан имтиҳон мажбурийдир, иккинчи фан эса ўқувчиларнинг кўпчилик овози билан босқичли назорат ўтказилишидан бир ой олдин танланади. Бу ҳақда ҳар бир синф учун танланган ўқув фанидан босқичли назоратни ўтказиш ҳақида умумий ўрта таълим муассасаси педагоггик кенгаши   қарор қабул қилади.

** Мазкур фанлардан якуний назорат имтиҳонлари қуйидаги муддатларда ўтказилади :

Жисмоний тарбия-      2-8 м а й

Она тили ва адабиёт-  26 май ;

Математика-                30 май

 

 

Хоразм вилояти Янгибозор туманидаги

15-сонли умумий урта таьлим мактаби

Навбатдан ташкари педагогика

Кенгаши йигилиши

БАЁННОМАСИ №

2018 -йил  18 – апрель                                                                  Янгибозор шахарчаси

Йигилиш раиси:                          Р.Базарбаева

Котибаси:                                    Ф.Досчанова

Катнашди:                           Барча педогоглар

Кун тартиби :

1 . Ўқувчилар билими . кўникма ва малакаларини синовдан ўтказиш ўтказиш учун  5-8 ва 10-синфларда оғзаки ,ёзма имтиҳон ёки тест синовлари  шаклида босқичли назорат , 9-синфда давлат аттестацияси шаклида якуний назорат имтиҳонлари  ўтказилиши тўгрисида.

( Ахборотчи :  Д.Исомуратова )

Бу масала юзасидан мактаб ўкўв тарбия ишлари бўйича директор ўринбосари Д.Исамуратова сўзга чикиб ,  Ўзбекистон Республикасининг “ Таълим тўғрисида”ги қонуни  Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15-мартдаги  140-сон “ “Умумий  ўрта таълим тўғрисидаги   низомни тасдиқлаш ҳақида”ги   қарори ижросини таъминлаш,умумтаълим муассасаларида  2017-2018 ўқув йилини якунлаш ,ўқувчиларнинг  эгаллаган билим ,кўникма ва малакаларини  босқичли ва якуний  назорат имтиҳонларидан    ўтказиш мақсадида  2018 йил  25-февралда  Халқ таълими вазирлигининг  “ Умумий ўрта таълим муассасаларида  ўқувчиларнинг  босқичли   ва якуний назорат имтихонларини ташкил этиш ва ўтказиш  тўғрисида” ги  буйруғи  ўқиб эшиттирилди.

Ўқувчилар билими , кўникма ва  малакаларини синовдан ўтказиш учун 5-8 ва            10-синфларда оғзаки , ёзма имтиҳон ёки тест синовлари шаклида босқичли назорат , 9-синфларда эса давлат аттестацияси шаклида якуний назорат имтиҳонлари 2018 йил 26- майдан 16 -июнгача ўтказилади , зарурат бўлганда имтиҳонларни якшанба куни ҳам ўтказиш назарда тутилган.

9-синф ўқувчиларининг якуний назорат имтиҳонлари Халқ таълими вазирлигининг 2008 йил 4-мартдаги 56-сонли буйруғи билан тасдиқланган “ Умумий ўрта таълим олувчиларнинг якуний давлат аттестацияси тўғрисида  НИЗОМ” га мувофиқ амалга оширилади.

9-синф ўқувчилари учун жисмоний тарбия фанидан якуний назорат имтиҳонлари 2018 йил 1-8 май кунлари  малакали тиббиёт ходимларининг назорати остида ўтказилиши  қатъий белгиланган.

Халқ таълими вазирлигининг тегишли бошқармалари , вилоятлар халқ таълими бошқармалари раҳбарлари зиммасига мактаблар педагоглари , ота-оналар ва ўқувчилар ўртасида  Халқ таълими вазирлигининг  2008 йил 4-мартдаги 56-сонли буйруғи билан тасдиқланган  “ Умумий ўрта таълим олувчиларнинг якуний давлат аттестацияси  тўғрисида НИЗОМ “ нинг мазмау-моҳияти ўрганилишини  ташкил этиш , босқичли ва якуний назорат имтиҳонлари натижалари ва уларни ўтказиш юзасидан таклиф ва мулоҳазаларни умумлаштириб . 2018 йилнинг 3-июлига қадар Республика таълим марказига тақдим этиш вазифалари юкланганлиги айтилди.

Ўз навбатида Республика таълим маркази таълим ўзбек ва бошқа тилларда  олиб бориладиган умумтаълим муассасалари учун  якуний назорат имтиҳонлари ўтказиладиган фанлар бўйича битирувчи синф ўқувчилари учун якуний назорат имтиҳон материалларини тайёрлаб,2018 йил 5-апрелга қадар “ Ziyonet “ ресурс марказининг вазирликдаги расмий веб-сайти –www.uzedu.uz  ва  www.ziyinet.uz таълим порталига жойлаштирилганлиги ва ўқувчилар ва ота-оналар ҳам кириб ундан фойдаланиши мумкинлиги айтиб ўтилди.

Халқ таълими вазирининг 2018 йил 25-февралдаги 51-сонли буйруғига  1-илова билан таништирилди. Умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчиларнинг босқичли назорат имтиҳонларини ўтказиш  тартиби тўғрисида Н И З О М  да 1-боб. Умумий қоидалар .2—боб. Босқичли назорат имтиҳонини ўтказиш тартиби. 3-боб. Ўқувчиларни босқичли назорат имтиҳонидан озод этиш .4-боб. Босқичли назорат имтиҳонини қайта топшириш ва кейинги синфга ўтказиш.5-боб. Апеляция комиссияси. 6-боб.Якуний қоидалар  билан таништирилди.

Халқ таълими вазирининг 2018 йил 25-февралдаги 51-сонлибуйруғига   2-илова кўрсатилди ва қайси фанлардан имтиҳонлар бўлиши ва қайси фанлар ўқувчи томонидан танланиши тушунтириб ўтилди. Олдинги йилларда  мактабнинг 4-синфларида ҳам босқичли назорат имтиҳонлари бўлар эди. Бу йил имтиҳонлар 5-синфдан бошлаб ўтказилади. Ҳамда  10-синфларга босқичли  давлат  имтиҳони  бўлиб  ўтиши кераклиги айтилди.

9-аб-синф ўқувчилари якуний давлат аттестацияси 2018 йил 26-майдан 16-июнгача ўтказилиши ,5-10-синфларда 2018 йил 25-майдан 1-июнгача  ўтказилиши  ҳамда Давлат имтиҳонлари эрталаб  соат 800да бошланиши ,ўқувчилар ва ўқитувчилар 730да мактабда бўлишлари кераклиги айтиб ўтилди.

Босқичли назорат имтиҳонларида  1-фан мажбурийлиги , 2-фан эса ўқувчилар иҳтиёрий томонидан танланади.

9-синфларда эса 7 та фандан : она тили  ва адабиёт,математика ,физика,тарих,кимё,инглиз тили ва жисмоний тарбия фанларидан мажбурий имтиҳон топширадилар.

                                 ЭШИТИЛДИ :

10-синф раҳбари Р.Рустамова , 9-а синф раҳбари С.Абдалова , 9-б синф раҳбари  Н.Тажибоева . 8-а синф раҳбари З.Камолова ,6-аб синф раҳбарлари Ш.Қўшназарова ва Х.Хайитбоевалар  сўзга чикиб , ўз фикр ва мулохазаларини билдирдилар.

Педогогика кенгашининг навбатдан ташкари йигилиши КАРОР килди:

  1. 1. Мактаб ўкув тарбия ишлари бўйича директор ўринбосари Д.Исомуратова ўкувчиларга ва ўкитувчиларга “ Маърифат ” газетасининг 2018 йил 4-апрел  27 — сонидаги  босқичли ва якуний назорат имтихонлари хақида ҳамда . 2018 йил 5-апрелга қадар “ Ziyonet “ ресурс марказининг вазирликдаги расмий веб-сайти –uzedu.uz  ва  www.ziyinet.uz таълим порталига жойлаштирилганлиги , ўқувчилар ва ота-оналар ҳам кириб ундан фойдаланиши мумкинлиги айтиб  ўтилсин.
  2. Битирувчи 9-аб синф ўкувчиларининг якуний давлат аттестацияси куйидаги фанлардан ва куйидаги саналарда ўтказилсин

                                                                         

ТР синфи Фани Назорат тури Ўтказилиш вакти Имтихон олувчи раиси Ассисентлар исми фамилияси
1 9а.б Она тили ва адабиёт Ёзма (  баён ) 26-май, 2018 Адамова Шаҳло Шарофитдиновна Кушназарова Ш Ўразова И
2 9 а.б Математика Ёзма 30-май ,2018 Абдураҳманова Наргиза Абдуллаевна Камолова З Рустамова Р
3 9 а.б Кимё Ёзма 2-июнь,2018 Сатимова Хамида Маткурбоновна АбдаловаС Ўразметова Ш
4 9 а.б Физика Оғзаки (лаборатория  ишлари билан) 6-июнь,2018 Юсупов Сирожбек  Зарипбоевич Сатимова Х Д.Исамуратова
5 9 а.б Тарих оғзаки (харита билан ишлаш орқали ) 9-июнь, 2018 Шомуратов Отажон Ҳамидович Раҳимова Б

Қаландарова Г

6 9 а.б Инглиз тили Оғзаки 12-июнь,2018 Тажибоева Насиба Юлдашевна  Эшаметова Д Досчанова Д
 

7

9 а Жисмоний тарбия Назарий ва амалий 4-май,2018 Жуманиёзов Ойбек Олимбоевич Жумабоев К Куранбоева З
9 б Жисмоний тарбия Назарий ва амалий 5-май,2018 Жуманиёзов Ойбек Олимбоевич Жумабоев К Куранбоева З
  1. 5-8 синфлар ва 10- синфларда  боскичли назорат имтихонлари қуйидаги фанлардан ва қуйидаги саналарда ўтказилсин.
Т.Р Синфи Фани Назорат тури Ўтказилган вакти Имтихон олувчи  раиси Ассисентлар исми.фамилияси
                                                          5- с и н ф л а р
1 5- абв * Математика Ёзма 28-май,2018 Рустамова Райхон Туркмановна Абдурахмонова Н Камолова З
2 5-абв Адабиёт Оғзаки 31-май,2018 Қўшназарова Шарофат Қўзибоевна Қўчқарова Н Раҳимова Н
                                                               6-с и н ф л а р
1 6-аб Т а р и х Оғзаки 30-май,2018 Раҳимова Бахтгул Манглиевна Шомуратов О  Қаландарова Г
2 6-аб *Инглиз тили Оғзаки 26-май,2018 Абдушарипова Дилфуза Уразматовна  Эшаметова.Д Абдиримова Ш
                                                                 7- с и н ф л а р
1 7-аб Рус тили Оғзаки 31-май,2018 Абдураҳманова Гулнора Абдуллаевна Аҳмедова Ф Досчанова Д
2 7-аб * Она тили ва адабиёт Ёзма(диктант) 29-май,2018 Кучкарова Нигора Курамбоевана Адамова Ш Рахимова Н
                                                                      8- с и н ф л а р
1 8 — а *Инглиз тили Оғзаки 28-май.2018 Досчанова Феруза Камилжановна Тажибоева Н Абдиримова Ш
2 8 — а Давлат ва хуқуқ асослари Оғзаки 31-май,2018 Шомуратов Отажон  Ҳамидович Рахимова Б  Ортиқов И
                                                                  10- с и н ф
1 10-а *Тарих Оғзаки (харита билан ишлаш орқали) 28-май,2018 Раҳимова Бахтгул Манглиевна Шомуратов О Қўшназарова Ш
2 10-а Биология Оғзаки 31-май,2018 Абдалова Санамжон Матёқубовна Сатимова Ҳ Ўразметова Ш

 

  1. Имтихонларнинг соат 8 00 да бошланиши ва синф ўқувчиларининг ўз вақтида етиб келишини таьминлаш синф рахбарлари ва фан ўқитувчилари  зиммасига  юклатилсин.
  2. Консультациялар  ўз  вақтида  ўтилишини  назорат  қилиш  мактаб  ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари  Д.Исомуратова  зиммасига юклатилсин.
  3. Педагогика кенгаши назоратини ўз зиммамда колдираман.

 

 

Педагогика кенгаши раиси :                                            Р.Базарбаева

 

Педагогика кенгаши котибаси :                                       Ф.Досчанова