Sport to’garaklari

Xorazm viloyati Yangibozor tumani Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish  bo’limiga qarashli 37-son umumiy o’rta ta’limi maktabida “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining “Sport va eqalogiya” guruhi tomonidan tashkil etilgan TENNIS yo’nalishi bo’yicha bellashuv.

 

KunSinf 1 2 3 4 5 6
5”A”   13.30        
5”B”   13.30        
6”A”         13.30  
6”B”         13.30  
7”A”           13.30
7”B”           13.30
8”A”     13.30      
8”B”     13.30      
9”A” 13.30          
9”B” 13.30          

 

Maktabning  “Kamolot” yoshlar ijtimoiy

harakatining “Sport va eqalogiya” guruhi sardori:             Sa’dullayev Anvar.

Xorazm viloyati Yangibozor tumani Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish  bo’limiga qarashli 37-son umumiy o’rta ta’limi maktabida “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining “Sport va eqalogiya” guruhi tomonidan tashkil etilgan FUTBOL yo’nalishi bo’yicha bellashuv.

 

KunSinf 1 2 3 4 5 6
5”A” 13.30          
5”B” 13.30          
6”A”       13.30    
6”B”       13.30    
7”A”   13.30        
7”B”   13.30        
8”A”         13.30  
8”B”         13.30  
9”A”           13.30
9”B”           13.30

 

Maktabning  “Kamolot” yoshlar ijtimoiy

harakatining “Sport va eqalogiya” guruhi sardori:              Sa’dullayev Anvar.

Xorazm viloyati Yangibozor tumani Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish  bo’limiga qarashli 37-son umumiy o’rta ta’limi maktabida Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining Sport va eqalogiya” guruhi tomonidan tashkil etilgan SHASHKA” yo’nalishi bo’yicha bellashuv.

 

KunSinf 1 2 3 4 5 6
5”A”       13.30    
5”B”       13.30    
6”A”           13.30
6”B”           13.30
7”A”         13.30  
7”B”         13.30  
8”A”   13.30        
8”B”   13.30        
9”A”     13.30      
9”B”     13.30      

Maktabning  “Kamolot” yoshlar ijtimoiy

harakatining “Sport va eqalogiya” guruhi sardori:              Sa’dullayev Anvar.

Xorazm viloyati Yangibozor tumani Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish  bo’limiga qarashli 37-son umumiy o’rta ta’limi maktabida “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining “Sport va eqalogiya” guruhi tomonidan tashkil etilgan VOLEYBOL yo’nalishi bo’yicha bellashuv.

 

KunSinf 1 2 3 4 5 6
5”A”         13.30
5”B”         13.30
6”A”   13.30      
6”B”   13.30      
7”A”     13.30    
7”B”     13.30    
8”A” 13.30        
8”B” 13.30        
9”A”       13.30  
9”B”       13.30  

 

Maktabning  “Kamolot” yoshlar ijtimoiy

harakatining “Sport va eqalogiya” guruhi sardori:              Sa’dullayev Anvar.