Хоразм вилояти Янгибозор туманидаги 15 мактабда 11 октябр 2018 йил куни «китобхонлик» тадбири

   Хоразм вилояти Янгибозор туманидаги 15 мактабда 11 октябр 2018 йил куни «Китобхонлик » тадбири булиб утди. Унда асосан мактаб жамоаси укитувчи ва ишчи ходимлари, укувчилари  ва укувчиларнинг ота- оналари катнашди. Тадбир жуда бир кутаринки   рухда утди. Бу  тадбирда асосан юртимиздаги таникли олимлари ва шоирларнинг бадиий, илмий оммабоп киотоблари такдим этилди. Бундан ташкари хорижий адабиётлар хам жумладан инглиз,рус,козок тилидаги адабиётлар хам такдим этилди. Тадбирни 15- умумий урта таълим  мактаб директори Р.Базарбаева  очиб берди. Кейин «Маънвият ва маьнавият ишлари буйича директор уринбосари»  Г.Рамазанова хам нутк сузлади ва китоб  билим экани, ёшларнир китобга ошна килиш кераклиги  хакида сузлади. 

     Тадбирда укувчиларнинг ота-оналари ва укитувчилар, укувчилар узлари хохлаган  китобларни  харид килдилар. Тадбирдан кузланган асосий максад укувчиларни    китобга ошна килиш, буш вактида купрок китоб билан шугулланишни ургатишдан иборат.